Ulla Achrén

ulla_achren.jpg

Luottamustehtävä

Puolue: 
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto, Jäsen
Rooli: 
Jäsen
Varajäsen: 
Stadsfullmäktige, Valtuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Valtuutettu
Kaupunginvaltuusto, Valtuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Valtuutettu
Johtotehtävät yrityksissä: 
Pensionsbolaget Veritas Ab, styrelsemedlem
Turun Seudun Maakaasu, styrelsemedlem
Förlags Ab Sydvästkusten, styrelsemedlem
Åbo Energi Ab, styrelsemedlem
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Stiftelsen Sigrid Juselius, suppleant i styrelsen
Finland Vita Ros och Finlands Lejons ordenskapitel, styrelsemedlem
Uppsala universitet, konsistorium, styrelsemedlem
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 14.03.2019