Ilmastotavoitteemme

Turun ilmastosuunnitelma

Osana maailmalaajuista tavoitetta

Turun Ilmastosuunnitelma noudattaa tuhansien Euroopan kaupunkien käyttämää yhteistä SECAP –mallia (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Malli sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Yhteistä mallia käyttävien kaupunkien hiilidioksidipäästötavoitteet ovat kovempia kuin EU:n asettamat. Mukana olevat kaupungin haastavat myös valtiot vahvistamaan ilmastotyötään. Kaupungit pystyvät yhteisen työmallin ansiosta vertailemaan ja parantamaan suorituksiaan.

Turku osallistuu maailmalaajuiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme aktiivisesti mukana YK:n ilmastokokouksissa sekä kaupunkien omassa globaalissa ICLEI-järjestössä. Raportoimme ilmastotyöstämme vuosittain CDP-järjestelmän kautta, jolloin tuloksemme kirjautuvat osaksi YK:n ilmastorekisteriä.

Smart and Wise Turku

Kunnianhimoiset ja kekseliäät ilmastoteot ovat myös tärkeä osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. jossa digitaalisuutta, datan kiertotaloutta ja hiilineutraaliuden toteuttamista yhdistetään uusin tavoin. Hiilineutraalius ja resurssiviisaus ovat yksi kärkihankkeen kuudesta painopistealueesta.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Hiilineutraalin kaupungin nettopäästöt ovat pyöreät nolla, mikä tarkoittaa, että alue tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin ilmakehästä voidaan niitä sitoa.

Hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen

Välitavoitteet (päästöjen vertailu vuoden 1990 taso):

 • vuonna 2021 vähennetty 50%
 • vuonna 2025 vähennetty 65-70%
 • vuonna 2029 hiilineutraali
 • vuodesta 2029 eteenpäin ilmastopositiivinen kaupunki (sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin tuottaa)

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ilmastosuunnitelma

Turku toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tarvittavat toimet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Merkittävimmät kokonaisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä:

 • Hiilineutraali energiajärjestelmä - Noin kaksi kolmasosaa Turun alueen kasvihuonepäästöistä
 • Vähähiilinen kestävä liikkuminen - Noin viidennes Turun alueen kasvihuonepäästöistä
 • Kestävä kaupunkirakenne - Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella
 • Kaupunkikonsernin ilmastovastuu - Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä hiilineutraalin Turun tarinaa
 • Hiilinielujen vahvistaminen - Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään

Miten varaudumme ilmastonmuutokseen?

Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta. Turku varautuu muutokseen muun muassa:

 • lisäämällä hiilinieluja
 • varautumalla äkillisiin runsaisiin sademääriin
 • turvaamalla ekosysteemejä
 • lisäämällä ilmastotietoa ja tietoisuutta
 • tukemalla yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen varautumista
CO2 -raportti