Hirvensalon osayleiskaava

Lisätietoa

 

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistustyö aloitettiin 2007. Voimassa oleva kaava on vuodelta 2002. Osayleiskaavalla pyritään eheyttämään alueen kokonaisrakennetta asemakaavoituksen edelleen laajentuessa saarelle sekä parantamaan alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä ja yhteyksiä mantereelle ja keskustaan. Hirvensalon pohjoisrannan ja Korppolaismäen väliseen kevyen liikenteen yhteyteen on varauduttu jo voimassa olevassa osayleiskaavassa, mutta Hirvensalon ja Uittamon välinen toinen yhteysvaraus jäi vahvistamatta. Tässä osayleiskaavassa yhteys selvitetään tarkemmin ottaen huomioon vaikutukset muun muassa lähialueiden asukkaisiin, Natura-alueeseen sekä Vaahemäen ja Sorttamäen luontotyyppialueisiin.

Hirvensalon osayleiskaavan valmistelusta vastaa yleiskaavainsinööri Olavi Ahola.