Impivaaran vauvauinnin tietopaketti

Lisätietoa uinninvalvonnasta p. 02 262 3587

Paras aika vauvauinnin aloittamiselle on kun vauva on 3-6 kk:n ikäinen, jolloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä 32 asteisessa vedessä. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja kehittyy omaan tahtiinsa. Nauti siis lapsesi ainutlaatuisuudesta ilman kilpailua muiden lasten kanssa. Ensimmäisellä uintikerralla vauvaa totutetaan allas- ja halliympäristöön, veteen ja sen ominaisuuksiin sekä harjoitellaan perusotteita. Altaassa on tärkeää, että lapsen ja vanhemman katsekontakti säilyy. Uinnissa edetään lapsen ehdoilla ja jokainen uintikerta tulisi päättää lapselle mieluisaan kokemukseen. Vesi tarjoaa kehityksen kannata tärkeitä uusia aistikokemuksia. Veden värinä, noste ja vaste stimuloivat vauvan aisteja ja vaihtelevat asennot ja keinutukset, kiihdytykset ja hidastukset eri suuntiin tarjoavat ärsykkeitä mm. asento- ja lihasaistille. Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Näin lapsi pääsee tutustumaan vedenalaiseen maailmaan.

Vauvauinnin tavoite

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on keskipisteenä. Toiminta tapahtuu lasten ehdoilla, mikä on hyvin tärkeää pyrittäessä kehittämään lapsista veden ystäviä. Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti ”uimaan”, vaan ohjaajien ja vanhempien avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Sukeltaminen ei kuitenkaan ole vauvauinnin ainoa tarkoitus. Vauva- ja perheuinti on leikkihetki, johon sisällytetään uinnin oppimisen elementtejä. Varsinkin vanhempien lapsen kohdalla ajatuksena on lapsen itsenäistäminen vedessä, lisääntynyt vesiturvallisuus ja ryhmään totuttautuminen. Vanhemmat saavat myös tietoa uinnin oppimisen etenemisestä ja näkevät muita vauvauintiperheitä. Tarkoitus on tuottaa lapselle ja vanhemmille iloa veden parissa sekä tehdä mahdollisesti uinnista jatkuva koko perheen harrastus. Toiminnan sisällöt suunnitellaan lapsilähtöisesti kehitykselliset ja mahdollisimman paljon yksilölliset lähtökohdat huomioiden.

Impivaaran uimahallin vauvauinti

Vauvauintiin kannattaa valmistautua kotona kylvetyksen yhteydessä. Ruokailu tulee ajoittaa niin, että lapsi on syötetty riittävän aikaisin ennen uintia, mutta ettei lapsi ole nälkäinen. Halliin tullessa kannattaa varata riittävästi aikaa ja keskittyä sekä lapsen, että aikuisen huolelliseen pesemiseen ennen altaaseen menoa. Impivaaran uimahallissa ei suosita uimavaipan käyttöä. Vauvauintiin osallistutaan aina vain terveenä. Ammattitaitoisten vauvauinninohjaajien tehtävänä on luoda jokaisesta uintikerrasta turvallinen, mutta vastuu omasta lapsesta on kuitenkin jokaisella vanhemmalla itsellään. 1-2 kerran poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Pidemmässä poissaolossa (yli 75% kurssista) kurssimaksusta on mahdollista saada hyvitystä lääkärintodistusta vastaan. Impivaaran uimahallilla on Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton myöntämä Turvallinen vauvauintipaikka-diplomi.

Lisätietoa uinninvalvonnasta puh.02-2623587

Asiasanat: