Turun kaupungin liikennesuunnittelu esittää useita toimenpiteitä estämään Kalevantien ja Vanhan Hämeentien välistä läpiajoliikennettä. Syynä on runsas läpiajo ja huoli siitä, että tuleva maankäytön tehostuminen Itäharjulla ja Kupittaalla lisää läpiajoa entisestään.

Kalevantien ja Vanhan Hämeentien välinen läpiajoliikenne keskittyy Karjakadulle, jonka liikenteestä läpiajoa on tällä hetkellä noin 63%. Liikennesuunnittelu on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen siitä, kuinka liikenneverkon ja maankäytön kehitys vaikuttaa Itäharjun ja sen ympäristön liikennemääriin.

Liikennemallinnus, raportti liikennevirtojen muutoksista sekä kaupungin esitys asuntokatuverkon rauhoittamistoimenpiteistä asetetaan nähtäville mielipiteiden antamista varten 1.4.- 30.4. väliseksi ajaksi.  

Itäharjun liikennemallitarkastelu sekä kaupungin esitys asuntokatuverkon rauhoittamistoimenpiteistä on nähtävänä kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja tällä sivulla. Esitystä koskevat mielipiteet on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostiosoitteeseen liikennesuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.