Turun Kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailu

KILPAILUN AIKATAULU

  • kilpailuun ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 30.5.2018 klo 15.00
  • kilpailijoiden valinta 15.6.2018 mennessä
  • varsinainen kilpailu alkaa 20.8.2018, jolloin kilpailuun valituille lähetetään kilpailuasiakirjat
  • kilpailu päättyy 7.11.2018

Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja TKU-Rakennus Oy järjestävät yhteistyössä ilmoittautumiskutsukilpailun Peltolan kaupunginosassa sijaitsevan entisen kaupunginpuutarhan alueen kehittämisen ideoimiseksi. Alueen koko on noin 10,7 hehtaaria. Kilpailun lähtökohtana ovat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta.

Kilpailun tavoitteena korkeatasoinen ja omaleimainen ideasuunnitelma

Kilpailun järjestäjät pyytävät ehdotuksia kilpailun kohteena olevan aluekokonaisuuden suunnittelusta. Tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö asuntorakentamisen mahdollistavaksi ja tehostaa Uudenmaantien varren maankäyttöä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja siten, että rakentaminen soveltuu yhteen vanhan ympäristön kanssa. Kilpailun avulla etsitään tunnistettavaa ja omaleimaista, arvokkaaseen Turun sisääntulotien ympäristöön soveltuvaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, toimivaa sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoista ideasuunnitelmaa kilpailualueen asemakaavoitusta varten. Tavoitteena on myös alueen hyvä saavutettavuus, sujuvat liikkumisjärjestelyt, sekä kävely- ja pyöräily-yhteydet keskustaan. Kilpailuun kuuluvan uudisrakentamisen kerrosalatavoite on noin 50 000 k-m². 

Kilpailijoiden odotetaan ottavan kantaa myös korttelin liittymiseen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, saapumiseen alueelle ja liikkumiseen alueella, rakennusten välisiin tiloihin ja niiden luonteeseen, hulevesiratkaisuihin sekä erilaisten toimintojen yhteensovittamiseen ja muuntojoustavuuteen. Suunnittelussa on huomioitava kilpailualueella sijaitsevat suojellut rakennukset, suojeltujen rakennusten melunsuojauksen sopivuus rakennuksiin sekä alueen rajoittuminen Skanssinmäen hautausmaa-alueeseen, joka kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin. 

Kilpailuun valitaan neljä työryhmää. Jokaiselle työryhmälle maksetaan palkkiona 10 000 €.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat ilmoittautua arkkitehtitoimistot/työryhmät, joissa on mukana nimettynä ainakin yksi arkkitehti, jolla on kilpailumenestystä tai referenssejä vastaavankaltaisten hankkeiden suunnittelusta, ja joka toimii työryhmän vastuullisena vetäjänä. Työryhmällä tulee olla kokemusta sekä kaupunki- että rakennussuunnittelusta. Kilpailuun valituilla työryhmillä on mahdollisuus ehdottaa arkkitehtijäsentä arviointiryhmän jäseneksi kilpailuehdotusten arviointivaihetta varten. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita.

Ilmoittautumistarjousten liitteineen tulee olla perillä 30.5.2018 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumiset lähetetään postitse osoitteeseen Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kirjaamo, PL 355, 20101 Turku tai jätetään suoraan Turun kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalveluun os. Puolalankatu 5, 2. krs. Lähetys on varustettava merkinnällä ”Ilmoittautuminen Kaupunginpuutarhan alue”.

Kilpailukutsu


Lisätietoja kilpailusta antavat: 

Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin
Kaupunkiympäristötoimiala
puh. 040 1374 909
suvi.panschin@turku.fi

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Kaupunkiympäristötoimiala
puh. 050 4304 790
paivi.siponen@turku.fi