Turun Kaupunginpuutarhan alueen suunnittelukilpailu

KILPAILUN AIKATAULU

  • kilpailijat on valittu ilmoittautuneiden joukosta 12.6.2018
  • kilpailutyöt on vastaanotettu 7.11.2018
  • kilpailun tuloksen julkistaminen 12.12.2018

Kilpailuehdotukset ovat esillä

Kilpailun arviointiryhmä on valinnut kilpailuun neljä arkkitehtitoimistoa/työryhmää: 

  • Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik 
  • Yhteenliittymä Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson 
  • Työryhmä Arkkitehdit MY, Himla Arkkitehdit ja Ramboll Oy
  • UKI Arkkitehdit Oy

Työryhmät ovat jättäneet nimimerkillä varustetut kilpailuehdotuksensa ja kilpailun tulos pyritään julkaisemaan keskiviikkona 12.12.2018. Kilpailuehdotusten tekijätiedot ovat julkisia vasta kilpailun ratkaisun jälkeen.

Nimimerkeillä jätetyt kilpailuehdotukset:

Kilpailun järjestäjät toivovat kilpailutöistä palautetta, varsinkin alueen lähiasukkailta. Kilpailuehdotukset ovat nähtävillä myös Sinisessä kammarissa (os. Uudenmaantie 45) tiistaina 27.11.2018 klo 15.30 - 18.00, jolloin on myös mahdollisuus jättää palautetta.

Voit antaa kilpailuehdotuksista palautetta sähköisesti tästä linkistä 

Kilpailun tavoitteena korkeatasoinen ja omaleimainen ideasuunnitelma

Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja TKU-Rakennus Oy ovat yhteistyössä järjestäneet ilmoittautumiskutsukilpailun Peltolan kaupunginosassa sijaitsevan entisen kaupunginpuutarhan alueen kehittämisen ideoimiseksi. Alueen koko on noin 10,7 hehtaaria. Kilpailun lähtökohtana ovat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta.

Kilpailun järjestäjät ovat pyytäneet ehdotuksia kilpailun kohteena olevan aluekokonaisuuden suunnittelusta. Tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö asuntorakentamisen mahdollistavaksi ja tehostaa Uudenmaantien varren maankäyttöä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja siten, että rakentaminen soveltuu yhteen vanhan ympäristön kanssa. Kilpailun avulla etsitään tunnistettavaa ja omaleimaista, arvokkaaseen Turun sisääntulotien ympäristöön soveltuvaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, toimivaa sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoista ideasuunnitelmaa kilpailualueen asemakaavoitusta varten. Tavoitteena on myös alueen hyvä saavutettavuus, sujuvat liikkumisjärjestelyt, sekä kävely- ja pyöräily-yhteydet keskustaan. Kilpailuun kuuluvan uudisrakentamisen kerrosalatavoite on noin 50 000 k-m². 

Kilpailijoiden odotetaan ottavan kantaa myös korttelin liittymiseen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, saapumiseen alueelle ja liikkumiseen alueella, rakennusten välisiin tiloihin ja niiden luonteeseen, hulevesiratkaisuihin sekä erilaisten toimintojen yhteensovittamiseen ja muuntojoustavuuteen. Suunnittelussa on huomioitava kilpailualueella sijaitsevat suojellut rakennukset, suojeltujen rakennusten melunsuojauksen sopivuus rakennuksiin sekä alueen rajoittuminen Skanssinmäen hautausmaa-alueeseen, joka kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin. 

Lisätietoja kilpailusta antavat: 

Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin
Kaupunkiympäristötoimiala
puh. 040 1374 909
suvi.panschin@turku.fi

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Kaupunkiympäristötoimiala
puh. 050 4304 790
paivi.siponen@turku.fi