Turku aloittaa toukokuun alussa 2018 kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun. Kaupunkipyöräjärjestelmässä on yhteensä 300 polkupyörää ja 34 kiinteää sekä 3 siirrettävää pyöräasemaa. Suunniteltu asemaverkosto ulottuu Kupittaalta keskusta-alueen yli satamaan.

CIVITAS ECCENTRIC:

Rahoittajat: Horizon 2020
Kokonaisbudjetti: 17 974 993 €
Turun kaupunki ja paikalliskumppanit 3 237 000 €
Aikataulu: 2016–2020
Hankkeen nettisivut:
www.turku.fi/civitas-eccentric
www.civitas.eu/eccentric

Turun kaupungin Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu on laatinut liikennesuunnitelman kaupunkipyöräasemien sijoittelusta. Kaupunkipyörien sijoitusalueen asukkaille on lähetetty kirje postitse 12.10.2017. Kirje sisältää tietoa suunnitellusta aseman sijainnista sekä ohjeet lisätiedon hankkimiseen.

Kirjeen saaneilla asukkailla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja huomioitaan aseman suunniteltuun sijaintiin liittyvissä asioissa. Näkemykset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lopullisia suunnitelmia laadittaessa sekä tulevaisuuden kaupunkipyöräasemien sijainteja suunniteltaessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kolmivuotisen kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun aiemmin kesäkuussa. Kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaa kilpailutuksen voittanut eurooppalainen Nextbike Polska S.A.

Kaupunkipyöräjärjestelmä on osa fiksun liikkumisen CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Lisätietoja kaupunkipyöräpalvelusta ja hankkeesta löytyy osoitteesta www.turku.fi/civitas-eccentric.


Mikä on kaupunkipyöräjärjestelmä?
Kaupunkipyöräjärjestelmä koostuu yhteiskäyttöisistä polkupyöristä ja pyöräasemista, jotka toimivat pyörien otto- ja jättöpisteinä. Käyttäjä voi ottaa pyörän miltä tahansa asemalta ja jättää sen mihin tahansa asemalle. Käyttökerran aikana on mahdollista lukita pyörä väliaikaisesti aseman ulkopuolelle esimerkiksi kaupassa asioinnin ajaksi.

Tyypillinen hinnoittelutapa käytölle koostuu kausimaksusta ja käyttökertakohtaisesta maksusta, jota käyttäjä maksaa matkan keston ylittäessä ennalta määritellyn ajan. Kaupunkipyörät soveltuvat monenlaiseen matkan tekoon, mutta hinnoittelu ohjaa erityisesti lyhytaikaiseen käyttöön, sillä kaupunkipyörien tarkoitus on helpottaa ja tarjota uusi, nopea vaihtoehto toiminta-alueella liikkumiseen. Pidempiä, useiden tuntien tai päivien pyörien käyttöaikoja sisältäviä palveluja tarjoavat alueen pyöränvuokrausliikkeet.

Miten kaupunkipyöräjärjestelmä toimii?
Palvelu tulee osaksi kaupungin liikkumisen palveluja. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja kauden maksaminen tapahtuu joko internetissä tai mobiilisovelluksen kautta. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö perustuu käyttäjän tunnistamiseen, jolloin käyttö on turvallista ja väärinkäytöksien riskit minimoitavissa.

Lisätietoa kaupunkipyöristä on saatavilla syys-talven 2017–2018 aikana, kun hanke etenee pidemmälle. Palautetta ja kysymyksiä kapunkipyöristä voi antaa kaupungin palautepalvelun kautta.
 

Tutustu kaupunkipyöräjärjestelmän pyöräasemien sijoittelusuunnitelmaan:
 

Kaupunkipyörien asemapaikat kartalla, päivitetty 27.11.2017