Hakijalle

LOMAKKEITA

Turun lukioiden hakuohjeet

Sähköinen Turun lukioiden ainevalintakortti K2019

 

Haku urheiluoppilaitoksiin Suomessa

Kevään 2019 yhteishaun urheiluoppilaitosten valintapäivien aikataulu

Hakeminen

Kerttulin lukio on yleislukio, ICT-lukio ja urheilulukio. Kullakin linjalla on oma opetussuunnitelmansa ja niille haetaan erikseen valtakunnallisessa yhteishaussa 19.2. –12.3.2019 Opintopolun kautta.

Kerttulin lukion esittelyillat pidetään tammikuusssa 2019 seuraavasti:

Yleislukio ja ICT-lukio maanantai 21.1.2019 kello 18:30

Urheilulukio tiistai 22.1.2019 kello 18:30

Sähköisen yhteisvalintalomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää Turun kaupungin nettisivuilta löytyvä Turun lukioiden ainevalintakortti. Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat peruskoulusi opinto-ohjaajalta. Eri linjojen hakukriteerit ja tarvittavat hakuasiakirjat on esitelty alla.

YLEISLINJA

Kerttulin lukion yleislinjalle (82 aloituspaikkaa) opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä.

ICT-LINJA

Kerttulin ICT-linjalle (28 aloituspaikkaa) haettaessa valinnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden päättöarvosanojen keskiarvoa, jossa englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella. ICT-lukioon haluavan kannattaa laittaa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja, sillä myös yleislinjan opiskelija voi suorittaa suuren määrän ICT-alan kursseja.

URHEILULINJA

Kerttulin urheilulinjalle (70 aloituspaikkaa) haettaessa pisteytys jakautuu kolmeen osaan: lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvoon, lajiliittopisteisiin ja soveltuvuuspisteisiin. Urheilulukioon hakevan kannattaa laittaa yhteishaussa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja. Mikäli hakija ei tule valituksi urheilulinjalle, hän voi mahdollisesti ensimmäisen vuoden jälkeen, urheilullisen tason kehityttyä, siirtyä urheilulinjalle.

Urheilulukioon pyritään valtakunnallisessa yhteishaussa. Urheilulukioon hakeva täyttää lukion ainevalintakortin sekä hakulomakkeen urheiluoppilaitokseen (palautettava Kerttulin lukioon 12.3.2019 mennessä osoitteella Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3, 20500 Turku ).

Urheilulukioon pyrkiville järjestetään lisäksi laji- ja ominaisuustestit. Testit järjestetään ilman erillistä kutsua 4.4.2019. Jokaisen hakijan on osallistuttava testiin "kasva urheilijaksi - ominaisuustesti". Testipaikat ja tarkemmat ajat löytyvät Kerttulin lukion, Turun ammatti-instituutin sekä urheiluakatemian kotisvuilta lähempänä testiajankohtaa. Jos sinulla on epäselvyyksiä, ole yhteydessä Turun Seudun Urheiluakatemian koordinaattoriin Mika Korpelaan (050 432 3592).

Urheilulukioiden opiskelijavalinnan kriteerit

Oppilaan ylin mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä, joka muodostuu keskiarvopisteistä (enintään 10 p.) ja urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (enintään 10 p.).

Keskiarvopisteet

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 0 - 5 Urheilupistettä (lajiliittopisteet) sekä oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 - 5 ominaisuus- ja soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet). Alla ovat arvioinnin periaatteet. Tarkempi ohjeistus tulee myöhemmin Suomen Olympiakomitealta.

Urheilu-/ lajiliittopisteytyksen periaatteet:

4,2 – 5 

Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1

Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 - 3,0

Joukkuelaji: maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueruheilijoiden määrää.

1,1 - 2,0

Joukkuelaji: aluejoukkueen kesitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.

Yksilölaji: lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.

0,1 – 1,0Seuratason aktiivi.
0Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä)
Pisteitä (0 – 5) määriteltäessä huomioidaan seuraavat osa-alueet:
  • hakijan urheilulliset tavoitteet
    • hakijan motivaatio harjoitteluun
    • hakijan urheilullinen potentiaali
  • hakijan opiskelumotivaatio
  • laji- ja/tai ominaisuustestit
  • hakijan haastattelu
    • mikäli lajissa käytössä

Kevään yhteisvalinnan tiedot julkaistaan Opetushallituksen ohjeen mukaisesti kesäkuun puolivälissä 2019. Kaikki Kerttulin lukioon valitut saavat tiedon valinnastaan kotiin kirjeitse. Hyväksymiskirjeen mukana saat tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä ensimmäisen lukiovuoden kurssien valitsemisesta.

Jos olet päättänyt hakea lukioon, teet opinto-ohjaajasi kanssa alustavan opintosuunnitelman koko lukioaikaa varten yhdeksännen luokan keväällä. Sinun kannattaa tällöin miettiä mahdollisia jatko-opintotoiveitasi ja niiden perusteella valita pitkä tai lyhyt matematiikka, fysiikka, kemia ja ylimääräiset kielet.