Kuukausikilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala.

2. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt täyttämällä osallistumislomakkeen osoitteessa www.turku.fi/kulttuurikilpailu.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan järjestävän Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran.

Osallistumisen yhteydessä voi liittyä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan asiakasrekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa tiedotteita järjestäjiltä korkeintaan kaksi kertaa kuukaudessa.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 4.–30.4.2018. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvista osallistumisesteistä tai virheistä osallistumisessa.

4. Palkinto

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme (3) lippupakettia Seikkailupuiston kesään. Yksi paketti sisältää Seikkailupuiston sarjakortin ja viisi (5) vapaalippua Seikkailupuiston vapaavalintaiseen teatteriesitykseen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan www.turku.fi/kulttuurikilpailu-sivustolla.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle. Turun kaupungin vapaa-aikatoimialalla on oikeus käyttää kilpailuun ilmoitettuja vastauksia ja kuvia ilman erillistä korvausta verkkosivuillaan ja markkinointimateriaaleissaan.

7. Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään järjestäjän rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.