Kuukausikilpailun tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala (31.12.2012 asti Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskus), PL 248, 20101 Turku, puh. 02 330 000      

Rekisterin nimi

Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan asiakasrekisteri.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kirsi Storckovius, PL 248, 20101 Turku, puh. 040 480 3521

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • asiakkaan etu- ja sukunimi / yrityksen nimi
  • postiosoite
  • kiinteän puhelinliittymän numero, matkapuhelinliittymän numero
  • sähköpostiosoite
  • toimialat

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, PL 248, 20101 TURKU tai sähköpostitse vapaa-aikatoimiala@turku.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista. 

Tekniset häiriöt

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.