Rakennusinventointi ja maisemahistoria

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvat muun muassa rakennukset, pihat, puistot sekä kadut, sillat, lauttapaikat ja torit. Rakennusinventointeihin voi tutustua tällä hetkellä Kemiönsaaren ja Paraisten Stortervolandetin, Lilltervon ja Mielisholman alueilta. Inventointitietoja päivitetään ja kerätään jatkuvasti. Kartalla tulevatkin pian näkymään kaikki Varsinais-Suomen alueella tehdyt rakennusinventoinnit. Varsinais-Suomen maakuntamuseossa on tutkittu maiseman historiaa vanhojen, pääasiassa 1700-1800-luvun karttojen avulla. Digitaaliset karttakuvat on asemoitu peruskarttojen päälle, ja karttamerkit on piirretty puhtaaksi. Karttojen asiakirjat on tutkittu ja niiden tiedot taulukoitu mukaan, jolloin maiseman rakennetta voidaan tarkastella yksilöidysti.

Kartta toimii parhaiten Firefox- ja Chrome-selaimilla.