Rakennustutkimus

Rakennustutkijoiden tehtävänä on huolehtia vanhan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön dokumentoinnista, suojelusta ja antikvaarisesta neuvonnasta. Rakennustutkijat palvelevat rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Museo osallistuu antikvaariseen valvonta- ja neuvontatyöhön korjaustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä.