Kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailu

Kilpailuohjelman esittelytilaisuus

Ma 3.9. klo 14.00, auditorio, Puutarhakatu 1, 20100 Turku

Kilpailun aikataulu

  • Kilpailuaika 27.8.-3.12.2018.
  • Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan 27.8.2018 klo 9.00.
  • Kilpailua koskevat kysymykset 17.9.2018 klo 12.00 mennessä.
  • Kysymyksiin vastataan perjantaina 28.9.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Kilpailuehdotukset jätetään 3.12.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.
 

Turun kaupunki järjestää liikepaikanluovutuskilpailun Aurajokeen sijoitettavan ponttonirakenteisen kulttuurijokilautan toimijan ja rakennuttajan valitsemiseksi. Kulttuurijokilautta tullaan sijoittamaan Wäinö Aaltosen museon edustalle. Kilpailun lähtökohtana ovat kaupunginhallituksen hyväksymät Aurajoen ja sen rantojen käytön yleisperiaatteet (5.2.2018 § 47), joiden mukaan kilpailualueena oleva Wäinö Aaltosen museon edusta on katsottu soveltuvan liikepaikaksi Aurajoessa sijaitsevalle ponttonirakenteiselle rakennelmalle. Yleisperiaatteiden mukaisesti alueelle voi sijoittua esimerkiksi ravintola-, kahvila-, sauna-, tai uima-allastoimintaa.

Kilpailun tarkoitus ja tavoite

Liikepaikanluovutuskilpailun tavoite on valita toimija ja rakennuttaja Wäinö Aaltosen museon edustan liikepaikalle. Alue luovutetaan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimukselle liikepaikaksi ponttonirakenteisen rakennelman sijoituspaikaksi.

Kilpailun tehtävänä on suunnitella kilpailualueelle jokeen sijoitettava ponttonirakenteinen rakennelma sekä ideoida sen liiketoiminta. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä ponttonirakennelma näyttää jokeen sijoitettuna.

Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelmia. Pääpaino on rakennelman maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisessa liikeideassa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voittajaksi valitun tahon kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto.

Voittajan valinta ja hankkeen eteneminen

Kilpailun voittajan valitsee arviointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Turun kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi ja sihteerinä maankäyttöinsinööri Essi Korpela. Kilpailun tulos julkistetaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Tulosten julkistamisen jälkeen alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voittajaksi valitun tahon kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Kaupunki tekee kilpailun voittajan kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen alueesta yhden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.

Kilpailukutsu ja kilpailuohjelma liitteineen löytyy kohdasta Kilpailuohjelma.