Kurjenlinnan alueen kehittäminen

Kurjenlinnan alue on laajuudeltaan noin 2,7 hehtaarin suuruinen entinen sairaala-alue ja se sijaitsee keskeisellä paikalla noin 1,5 kilometrin päässä kauppatorilta. 

Kurjenmäen sairaalan vanhat rakennukset muodostavat rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti erittäin arvokkaan kokonaisuuden, jolla on merkittävä asema kaupunkikuvassa. Rakennukset on merkitty yleiskaavassa säilytettäviksi kohteiksi. Rakennusten bruttoala on yhteensä noin 15 300 kerrosneliömetriä.

Kurjenmäen aluetta alettiin rakentaa vuonna 1893, jolloin sinne perustettiin kunnallinen köyhäintalo. Alueen vanhimmat rakennukset ovat Uudenmaantien varren kaksi vierekkäistä taloa, jotka yhdistettiin betonisella väliosalla Kurjenlinnaksi kutsutuksi kokonaisuudeksi 1950-luvulla. Alueen länsilaidalla sijaitsee vuonna 1899 valmistunut arkkitehti Arthur Kajanuksen suunnittelema rakennus, mikä rakennettiin aikoinaan köyhäintalon työlaitokseksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on 14.6.2016 § 185 hyväksynyt Kurjenlinnan alueelle asemakaavamuutosluonnoksen, jossa alue on osoitettu asuin- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös lähipalvelutiloja ja palveluasuntoja.

Turun kaupunki tulee kehittämään entistä sairaala-aluetta yhdessä kehittäjäkumppanin kanssa, jota haettiin avoimella haulla lokakuussa 2016. Alueen asemakaavamuutosluonnos on tarkoitus kehittää asemakaavaehdotukseksi yhdessä valitun kumppanin kanssa.

 

 

Kaupunginosa/Alue: