Lääkäriksi Turun kaupungille

Avoinna olevat virat

Terveyskeskuslääkäri (Keskustan terveysasema), hakuaika päättyy maanantaina 30.10. klo 15.00.
Terveyskeskuslääkäri (Varissuon terveysasema), hakuaika päättyy maanantaina 30.10. klo 15.00.

Terveyskeskuslääkäri, Vanhus- ja vammaispalveluiden lääkärit. Hakuaika päättyy torstaina 9.11. klo 15.00.

Avoinna olevat sijaisuudet

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala palvelee turkulaisia sosiaali- ja terveysasioissa. Hyvinvointitoimiala on suurin kaupungin toimialoistaja tarjoaa työtä yli 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisellemm. ennaltaehkäisevien palvelujen, tutkimus-, hoito-, perhe- jakuntoutumispalvelujen parissa.

Lääkärit työskentelevät terveysasemilla, ehkäisevässä terveydenhuollossa, sairaalapalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.