Kirstinpuisto

Yhteystiedot

  • Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen, kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki
  • Tonttipäällikkö Timo Laiho, kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki
  • Bonava Suomi Oy, asuntomyynti puh. 0800 418 500

Tontinluovutuskilpailua koskevat kysymkset ja vastaukset

Vastaukset määräaikaan 19.6. mennessä esitettyihin kysymyksiin

Ohjelma-asiakirjat

1. Kilpailuohjelma 
2. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualuerajaus 
3. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.2.2016
4. Lausunnoille lähetetty asemakaavaehdotus, joka päivätty 12.6.2018 
5. Kantakartta (zip)
karttamateriaali, jossa näkyy asemakaavaehdotusten mukaiset korttelit, tielinjaukset jne.
6. Liikennejärjestelyt
7. Rakennettavuusselvitys
8. Meluselvitys
9. Visiokuva Kirstinpuiston tulevasta rakentumisesta
10. Siniviherkerrointyökalu ja kortteleiden ohjeluvut (zip)
11. Valaistuksen tarveselvitys
12. Kirstinpuiston esite
13. Tulevaisuuden Kirstinpuiston kaupallinen keskus, TuKKK, TMS41 raportti

14. Ilmakuvia alueelta

15. Valokuvia alueelta 

 
Ilmasta aluetta voi tarkastella osoitteessa: www.bing.com/maps
 
Aineisto on maksuton.
 
Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri:
Arkkitehti Mika Rajala  
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Tonttipalvelut
Puutarhakatu 1, 20100 Turku
Puh: 050 4017 821
sähköposti: mika.rajala@turku.fi

Uusi viihtyisä kaupunginosa kävelyetäisyydellä keskustasta

Turun kaupungin keskusta laajenee Kirstinpuiston kaava-alueena Iso-Heikkilän suuntaan. Toiminnaltaan monipuolinen ja viihtyisä kaupunginosa suunnitellaan osaksi Linnakaupunkia, jonka alueelle syntyy tulevina vuosina vetovoimainen merellinen alue pyöräily- ja kävelyetäisyydelle ydinkeskustasta.

Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita julkisia tiloja ja viheralueita. Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn. Kirstinpuisto on pilottikohteena mukana kansainvälisessä EU:n rahoittamassa iWater-hankkeessa, jonka puitteissa haetaan uusia ratkaisuja sade- ja tulvavesien hallintaan sekä tutkitaan ns. viherkertoimen käyttöä Turussa.

Kaupungin omistamia alueita suunnitellaan yhteistyössä Bonava Suomi Oy:n kanssa. Yhteistyöstä on sovittu Turun kaupunginhallituksen hyväksymällä sopimuksella (10.8.2015 § 319).

Kirstinpuiston kaava-alueeseen sisältyy myös muiden kuin Turun kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n omistamia alueita mm. Saippua Centerin kiinteistö.

Havainnekuvat Kirstinpuiston poikkikadusta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Schauman

 

Yhteystiedot

  • Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen, kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki
  • Tonttipäällikkö Timo Laiho, kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki
  • Bonava Suomi Oy, asuntomyynti puh. 0800 418 500
Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: