Monikulttuurisuusneuvosto

Ota monikultturisuusneuvostoon yhteyttä

Lisätietoja

 

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävät ovat:

  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja seuranta
  • kaupungin palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen mm. aloittein ja lausunnoin
  • vieraskielisten kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja vieraskielisten kuntalaisten osallisuuden edistäminen kaupungin toiminnassa, suunnittelutyössä ja päätöksenteossa sekä
  • monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen

Neuvoston tulee myös mahdollistaa kuntalaisten kuuleminen omassa työskentelyssään. 

Toimikausi kaksi vuotta

Neuvostossa on kuusi vieraskielisiä kuntalaisia edustavaa järjestöedustajaa, kuusi luottamushenkilöä kaupungin lautakunnista, yksi kaupunginhallituksen jäsen sekä yksi kaupungin asiantuntijajäsen.

Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokousten kieli on suomi.

Jäsenet kaudella 2015-2016

Lauta- ja johtokuntien edustajat:
Muhis Azizi, pj
Nuorisolautakunta
Heikki Hölttä, vpj
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kerttu Palmunen
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tea Mattila
Liikuntalautakunta
Terhi Vörlund-Wallenius
Kulttuurilautakunta
Mikael Miikkola
Kiinteistölaitoksen johtokunta
Vieraskielisten järjestöjen edustajat:

Muhiadin Hersi
Yhdessä yhdistys

Vadim Bessonov
Suomi-Venäjä -seura

Elvi Sirkel
Inkerinsuomalaiset ja Eestiläiset ry

Andrei Kuusinen
International Students of Turku Universities

Hulya Kytö
Daisy eläkeläiset

Mohammad Badawieh
Mpkk – Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry

Muut edustajat:

Virkamieskunnan edustaja:
Pasi Ahola, erityisasiantuntija
Kaupunkikehitysryhmä / Turun kaupunki
 

Kaupunginhallituksen edustaja:
Vilja Siitonen