The Tall Ships Races - tapahtumat Turussa ja Kotkassa olivat huippumenestyksiä. Molemmissa kaupungeissa taloudelliset vaikutukset nousivat yli odotusten.

The Tall Ships Races -tapahtumissa vierailleiden rahankäytöstä tehty selvitys osoittaa, että suurtapahtumilla on järjestäjäkaupungeilleen merkittävä taloudellinen merkitys. Vierailijoiden kokonaiskulutus Kotkassa ja Turussa oli yhteensä 56 - 64 miljoonaa euroa. Tästä ulkopaikkakuntalaisten osuus oli 40 - 45 miljoonaa euroa.

Kotkassa ulkopaikkakuntalaiset tapahtumakävijät kuluttivat yhteensä 13 - 15 miljoonaa euroa ja Turussa 27 - 30 miljoonaa euroa.

- The Tall Ships Racesin tapaisten elämyksien tuottaminen saa palautteen perusteella kävijöiltä erittäin hyvät arvosanat niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Suurten tapahtumien järjestäminen on myös taloudellisilla mittareilla kannattavaa ja suomalaiseen tapaan yhteistyö kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden välillä on ollut toimivaa, kertoo kävijäkyselystä vastanneen Sponsor Insightin tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen.

Hyvä tunnelma ja turvallisuus tärkeitä

Kävijäprofiilit molemmissa tapahtumissa osoittavat, että The Tall Ships Races saa paikalle nuoret ja varttuneemmat, ystäväporukat ja perheet, kaupungin omat asukkaat ja kauempaa tulevat. Sekä Kotkassa että Turussa kävijöistä 48 % oli ulkopaikkakuntalaisia. Vierailun motiiveista tärkein oli odotetusti itse laivoihin tutustuminen, mutta myös elämyksien antaminen lapsille ja tapahtumien muu ohjelmasisältö ilotulituksineen vaikutti vahvasti osallistumispäätöksiin.

Kotkassa vierailleista 96 % piti tapahtumaa melko tai erittäin hyvänä ja tapahtumaa suosittelisi 94 % kyselytutkimukseen vastanneista. Turun tapahtumassa käyneistä vastaajista 97 % piti tapahtumaa melko tai erittäin hyvänä ja 96 % heistä suosittelisi tapahtumaa muille. Parhaimmat arvosanat kävijät antoivat tunnelmalle, tapahtuma-alueille ja turvallisuudelle sekä järjestyksenvalvonnalle.

Turussa Aurajoki hyödynnettiin kattavasti

Turussa kävijämäärä nousi uuteen ennätykseen, huimaan 544 000 osallistujaan. Tapahtuma laajeni tällä kertaa todenteolla Aurajoen itärannalle ja yleisömassat jakautuivat nyt tasaisesti joen kummallekin puolelle.

- Jokirantojen kehitystyö jatkuu edelleen. Kaupungin keskustan painopiste on siirtymässä Aurajoen alajuoksun suuntaan ja Turusta tulee aiempaakin enemmän merikaupunki, toteaa Turun tapahtuman ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Tämän vuoden tapahtumaisännyys oli kaupungille jo viides. Samalla Turusta tuli koko Itämeren alueella eniten The Tall Ships Races -isännyyksiä saanut kaupunki.

- Turku on kokemuksensa kautta pystynyt kehittämään purjelaivatapahtuman tarvitsemat satamapalvelut, ohjelmakonseptin, miehistöpalvelut sekä tapahtuman yleisölle ja yrityssektorille tarjoamat mahdollisuudet huippuunsa, tiivistää projektipäällikkö Kimmo Hyyppä.

Kotkassa päästiin yli odotusten

Kotkan tapahtumajohtajan, kaupungin kulttuurijohtaja Antti Karjalaisen mukaan The Tall Ships Races onnistui Kotkassa yli odotusten.

- Kävijätavoitteemme 300 000 ylitettiin reilulla 50 000 kävijällä, tapahtuman talousvaikutus kaupungille oli arviolta 13 - 15 miljoonaa euroa ja erityiskiitosta sai purjelaivatapahtuman ja Kotkan Meripäivien yhdistäminen, Karjalainen toteaa.

- Erityistä Kotkan tapahtumassa oli yritysten suuri aktiivisuus ja testasimme erityisesti kiertotalouteen liittyviä tuotteita ja palveluja, esimerkiksi Kotkamillsin muovitonta kartonkia sekä polkupyörien vuokrausta linja-autoasemalta tapahtuma-alueelle. Lisäksi matkustuspalvelu Laini järjesti joukkokyytejä tapahtumaan, Karjalainen kertoo.