Nimistö ja osoitteet

Nimistön suunnittelu

Nimistön suunnittelu on osa kaavoitusta. Asemakaavassa annetaan nimet

  • kaupunginosille
  • kaduille
  • puistoille
  • toreille
  • muille yleisille alueille

Nimistösuunnittelusta vastaa nimistötoimikunta, joka on kaupunginhallituksen asettama luottamuselin. Kaavanimien lisäksi se suunnittelee haja-asutusalueiden tiestön nimet.

Nimistötoimikunnan esittelijä ja sihteeri vastaavat nimistöasioista ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikössä. Kuntalaiset voivat toimittaa omia nimiehdotuksiaan nimistötoimikunnalle sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi.

Nimistöhaku (aukeaa uuteen ikkunaan)

Paikallishistoria nimistön perustana

Vanhin käytössä oleva kadunnimi on Hämeenkatu, joka on 1600-luvulta. Pääosa kadunnimistä periytyy vuoden 1830 nimipäätöksestä. Nimet kantavat mukanaan kaupungin historiaa ja ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Nimistön suunnittelussa käytetään paikallisia maantieteellisiä nimiä tai muuta paikkaan liittyvää tietoa. Uusilla alueilla nimistö kehitetään jonkin aihepiirin ympärille, mikä auttaa hahmottamaan nimen kuuluvan tietylle alueelle.

Osoitteiden muodostuminen

Turun Kiinteistöliikelaitos hoitaa osoiteasiat ja numeroinnit asemakaavoissa vahvistuneiden nimien perusteella. Uusien asemakaava-alueiden tonttien osoitenumerot annetaan kaavan perusteella laadittavien tonttijakojen valmistuttua. Osoite muodostuu osoitenimestä, osoitenumerosta sekä tarvittaessa huoneistotunnisteesta, esim. Linnankatu 57 E 10.

Kiinteistöliikelaitos antaa osoitteen rakennuksille rakennusluvan hakuvaiheessa.

Periaatteet ovat:

  • Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain niin, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulee parittomat numerot ja vasemmalle parilliset.
  • Haja-asutusalueella numero annetaan sen perusteella kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta metreissä mitattuna. 10 metriä on 1 numero.

Kiinteistöliikelaitos ilmoittaa uudet osoitteet kiinteistön omistajalle (joka ilmoittaa asukkaille) sekä Postiin, Turun Maistraattiin, Pelastuslaitokselle.

  • Osoiteasiat ja numeroinnit: Jouni Ruotsi Turun Kiinteistöliikelaitos