Jäitkö ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa?

Älä jää toimettomaksi

Jos et ole onnistunut saamaan koulutuspaikkaa, kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja oppilaitoksista:

Ideoita urasuunnitteluun

Turun Ohjaamo kerää saman katon alle useita alle 30-vuotiaille tarkoitettuja palveluja. Turun Ohjaamo on matalan kynnyksen piste Turun ydinkeskustassa, jossa on tarjolla nuorille muun muassa työllistymis- ja kuntoutuspalveluja sekä tieto- ja neuvontapalveluja. Turun Ohjaamossa toimivat Työllisyyspalvelukeskuksen KOHO-toiminta ja Turun kaupungin nuorisopalvelujen Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut NuortenTurku. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa Ohjaamossa ajanvarauksella palveluja asiakkaille, jotka tarvitsevat monialaista yhteistyötä ja yksilöllistä tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.

  • Ohjaamon palvelunumero 040 724 5440.

NuortenTurku on kaikille alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Pisteessä voivat asioida myös nuorten vanhemmat, muut nuorten kanssa työskentelevät sekä alan opiskelijat.

KOHO-toiminta on tarkoitettu turkulaisille alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. Se tarjoaa urasuunnitteluapua sekä myös laajempaa elämänhallinnan tukea. KOHO palvelee ajan varauksella puh. 044 907 4770.

Vamos Turku tarjoaa matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmävalmennusta 12–19-vuotiaille turkulaisille nuorille. Toiminnan päämäärät nousevat nuoren tarpeista ja tavoitteista. Toiminnallista tukea tarjotaan nuoren lähiympäristöissä niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajalla. Yksilövalmennuksessa tuetaan nuoren kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Ryhmävalmennus on kohdennettu 16–19-vuotiaille nuorille, jotka eivät käy säännöllisesti koulua tai ovat ilman opiskelupaikkaa.

Turun Ohjaamon ja Vamoksen löydät osoitteesta: Yliopistonkatu 25A 4.krs (Yliopiston Apteekin talo).

Nuorten tiedotus- ja neuvontapiste

Perusopetuksen lisäopetus

Turun kristillisen opisto, kymppiluokka.

Lukiostartti on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla oleville. Lukiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. Lukiostarttiin ilmoittaudutaan elokuussa opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiilille, anna-mari.kiili@turku.fi. Mukaan tulee ottaa peruskoulun päättötodistus. Lukiostartissa suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa.

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille

Turun iltalukiossa järjestetään valmistavaa koulutusta maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat lukio-opintoja. Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja opiskelutaitojen vahvistamista. Valmistavassa koulutuksessa voi korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa lukion kursseja. Nämä suoritetut lukion kurssit luetaan hyväksi myöhemmin lukio-opinnoissa. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelija pyrkii lukioon yhteishaussa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Lisätietoja:

www.turuniltalukio.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus / Turun ammatti-instituutti
Tiedustelut: opinto-ohjaaja Emma Nylund, p. 044 907 3716, emma.nylund@turku.fi
Haku: www.opintopolku.fi


Eritysopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus tai Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
Bovallius-ammattiopisto
Tiedustelut: opinto-ohjaaja Sari Halenius, p. 040 900 4203
Haku: www.opintopolku.fi

 

Asiasanat: