Opiskelijan terveys ja hyvinvointi

Turun lukioiden koulukuraattori:

Tauriala-Tolonen Outi
puh. 040 357 9565

  •     Turun klassillinen lukio,
  •     Kerttulin lukio
  •     Puolalanmäen lukio
  •     Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
  •     Turun Lyseon lukio

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuolto järjestetään yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja yksilökohtaisena oppilas- tai opiskelijahuoltona. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan monialaisena yhteistyönä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksilökohtaisella oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä kouluterveydenhuollon palveluita.

Opiskeluhuollon käsikirja