Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen. Turun lukioissa korostetaan kaikkien yhteisvastuuta sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien kanssa.

Lukiossa opiskellaan

  • itsenäisesti
  • ryhmässä
  • verkko-opintoina
  • etäopetuksena
  • monimuoto-opetuksena

Lukuvuosi ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon
  • Oppiaineita opiskellaan jaksoissa keskimäärin 38 oppitunnin laajuisilla kursseilla
  • Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta kurssista
  • Pakollisten kurssien tuntimäärä ilmoitetaan valtakunnallisessa opetuksen tuntijaossa tai erikoislukion tuntijaossa
  • Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille ja lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa.

Lukiodiplomit

Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeita seuraavista aineista:

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta saa lukioista.
Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet.

Asiasanat: