Monikulttuurinen opetus

Lisätietoja:

Monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Emma Nylund

Perusopetukseen valmistava opetus (VALMO)

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille. VALMO antaa valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen. Oppilas opiskelee suomea sekä muita koulussa tarvittavia taitoja.

Opetus on ensisijaisesti ryhmämuotoista opetusta. Ryhmiä on eri kouluissa ja niissä opiskellaan keskimäärin vuoden ajan ennen lähikouluun siirtymistä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (R2)

Kun oppilas, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, aloittaa perusopetuksen, hänelle voidaan valita suomi toisena kielenä ja kirjallisuus- tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä. Oppimäärän tavoitteena on tukea oppilaan suomen tai ruotsin kielen kehittymistä. 

Opetusta voidaan antaa myös yhdessä äidinkielenään suomea tai ruotsia opiskelevien kanssa. 

Omakielinen opetus (OMO)

Omakielinen opetus on perusopetuksen oppiaineiden opetusta oppilaan omalla äidinkielellä. OMO tukee oppilaan oppimisvalmiuksia. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä OMO-opettajan ja luokan- tai aineenopettajan kesken.

Tuettu opetus (MATU)

Tuettu opetus (MATU) on  eri oppiaineiden opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea kehittyvään opiskelukieleensä ja muihin opiskeluvalmiuksiinsa.

Oppilaan oman äidinkielen opetus (MAI)

Oppilaan oman äidinkielen opetus on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Opetuksessa vahvistetaan kielellisiä taitoja ja kulttuuri-identiteettiä. Opetukseen voivat osallistua myös ne oppilaat, jotka ovat oppineet ko. kielen ulkomailla asuessaan.

Opetusta annetaan yli kahdessakymmenessä eri kielessä. Tunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen erikseen sovituissa kouluissa.

Romanikieli

Romanikieltä voivat opiskella oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kiinnostusta romanikieleen ja -kulttuuriin. Opetusryhmien ajoista ja opetuspaikoista päätetään lukuvuosittain.