Job Shadow Day on eurooppalainen teemapäivä, joka näyttää, että myös osatyökykyinen henkilö voi olla täysin työkykyinen hänelle sopivassa työssä. Suuri osa toimintarajoitteisista henkilöistä tekee työtä, mutta vielä useammatkin tekisivät, jos heidän osaamisensa ei jäisi erityistarpeiden varjoon.

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä. Päivän aikana henkilö saa mahdollisuuden seurata työtä valitsemallaan työpaikalla. Tarkoitus on saada aikaan hyviä kohtaamisia tietystä työstä kiinnostuneiden ja työnanatajan välillä. Kokemus auttaa arvioimaan, onko kyseessä hänen unelmatyönsä.

Työn seuraajan kokemus auttaa esimerkiksi sosiaalitoimiston ja TE-toimiston asiantuntijoita sopivan työllistymissuunnitelman laatimisessa.

Osallistua voi lähettävänä tahona, joka auttaa työn seuraajaa löytämään hänelle sopivan työn seurattavaksi tai vastaanottavana tahona eli työnantajana, joka antaa mahdollisuuden seurata työtä päivän ajan.

Turun kaupungin vammaispalvelujen tuettu työ ja työtoiminta on mukana päivässä auttamassa työn seuraajaa löytämään juuri häntä kiinnostavan työn.

Vates-säätiö koordinoi jo kolmatta kertaa Job Shadow Day'ta yhteistyössä mm. oppilaitosten, työpajojen, vammaisjärjestöjen, työllistymisyksikköjen, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja työnantajien kanssa. Vates toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.

Lisätiedot: