Kestävä kehitys

Turku

 • panostaa keskustaa ympäröivien muuttuvan maankäytön alueiden kehittämiseen,
 • kehittää aktiivisesti seudullisia liikkumis- ja energiaratkaisuja.
 • Strategisena tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä.Turku on valinnut yhdeksi elinkeinopoliittiseksi kärkiteemakseen hiilineutraalin kiertotalouden (kaupunginhallitus 9.2.2015).

Kestävän kehityksen voi tiivistetysti ilmaista seuraavasti: Eletään siten, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvät elämisen edellytykset.

Kiertotalous, resurssiviisaus, hiilineutraalius, uusiutuva energia - rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikella tällä tarkoitetaan valintoja paremman tulevaisuuden puolesta. Kestävä hyvinvointi tarkoittaa sitä, että kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lyhyesti sanottuna: ei ilmastopäästöjä, ei jätettä eikä ylikulutusta.

Tavoitteena kestävä Turku

Hyväksyessään Ilmasto- ja ympäristöohjelmansa Turun kaupunki vahvisti sitoumuksensa kestävään kehitykseen ja päätti alentaa alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle (kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 239).

Turun Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen luominen ja toteuttaminen on laaja muutosprosessi, jossa kaikilla ohjelman toimilla sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumisella on suuri merkitys. Kaupunki pyrkii entistä parempiin tuloksiin sekä omin toimenpitein että yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutetaan kasvattamalla uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, parantamalla energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa sekä edistämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassaan kaupunki on sitoutunut:

 • jatkamaan kestävän kehityksen edistämistä, seurantaa ja raportointia
 • alentamaan alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle
 • parantamaan kaupungin toimintojen energiatehokkuutta
 • lisäämään uusiutuvan energian käyttöä
 • tukemaan kestävien liikkumismuotojen käyttöä
 • kehittämään joukkoliikennettä
 • tekemään kestäviä hankintoja
 • vähentämään jätehuollon ilmastovaikutuksia
 • suojelemaan vesiä
 • edistämään luonnon monimuotoisuutta
 • lisäämään ympäristökasvatusta.

Turku

 • panostaa keskustaa ympäröivien muuttuvan maankäytön alueiden kehittämiseen,
 • kehittää aktiivisesti seudullisia liikkumis- ja energiaratkaisuja.
 • Strategisena tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä.Turku on valinnut yhdeksi elinkeinopoliittiseksi kärkiteemakseen hiilineutraalin kiertotalouden (kaupunginhallitus 9.2.2015).