Kuulutukset

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Julkiset kuulutukset pannaan nähtäville Turku-pisteen yhteydessä sijaitsevalle kaupungin ilmoitustaululle (Puolalankatu 5), jossa ne pidetään vähintään 14 päivää tai kuulutuksessa mainittuun kokouksen tai toimituksen järjestämispäivään saakka. Ilmoitustaulun lisäksi Turun kuulutukset julkaistaan ohessa.

Tiedot luottamuselinten kokousajankohdista sekä kokousten pöytäkirjojen ja niissä erillisenä asiana mainittujen viranhaltijoiden päätösten pitämisestä yleisesti nähtävillä julkaistaan kunkin luottamuselimen sivuilla.