Johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmään kuuluu kaupunginjohtajien lisäksi konsernihallinnon ryhmien johtajat, toimialajohtajat sekä henkilöstö-, viestintä- ja strategia- ja kehittämisjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja johtoryhmää avustaa teknisenä sihteerinä Anna Bertoft.

Johtoryhmän työsuunnitelmasta vastaa kaupunginjohtajan tukena hallintoryhmän johtaja Tuomas Heikkinen yhdessä johtoryhmän sihteerien ja jäsenten kanssa.

Virkajohdon edustajat osallistuvat kokouksiin kutsuttuina.

Turun kaupungin johtoryhmän tehtäviin kuuluu:

  • ohjata kaupunkikonsernin toimintaa
  • linjata kaupungin kannalta merkittäviä asioita
  • kehittää konsernihallinnon toimintaa ja päätöksenteon valmistelua.

Kaupungin johtoryhmä

Minna Arve, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja 
Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja
Minna Sartes, vapaa-aikatoimialan johtaja
Timo Jalonen, sivistystoimialan johtaja
Jouko Turto, kiinteistötoimialan johtaja
Riitta Liuksa, hyvinvointitoimialan johtaja
Christina Hovi, ympäristötoimialan johtaja
Pekka Sundman, johtaja, kaupunkikehitysryhmä
Tuomas Heikkinen, johtaja, hallintoryhmä
Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä
Saara Malila, viestintäjohtaja
Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja
Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja
Ari-Pekka Korhonen, johtava kaupunginsihteeri, sihteeri
Anna Bertoft, johdon sihteeri

Asiasanat: