Konsernihallinto

Käyntiosoite: 
Turku
Puhelin: 
(02) 330 000
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi
Aukioloajat: 

ma-pe klo 8.15-16.00

Konsernihallinto huolehtii kaupunginjohtajan johdolla kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaoston päätöksenteon valmistelusta ja toteutuksesta. Lisäksi konsernihallinto avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin ja eri toimialojen johtamisessa sekä hoitaa kaupungin keskitetyt palvelut.

Konsernihallinnon muodostaa kolme ryhmä: hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä sekä kaupunkikehitysryhmä. Hallintoryhmän johtajana toimii Tuomas Heikkinen, talous- ja strategiaryhmää johtaa Jukka Laiho ja kaupunkikehitysryhmää Pekka Sundman.

Konsernihallinto sekä kahdeksan palvelukeskusta toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.