Hallintoryhmä

Konsernihallinnon hallintoryhmän tehtävänä on kaupungin hallinnon yleinen kehittäminen, päätösten tekninen valmistelu, toimeenpano ja seuranta sekä kaupunginsihteeripalvelut.

Ryhmän vastuualueeseen kuuluvat lisäksi:

  • kaupungin asianhallinta ja arkistotoimi
  • kaupungin oikeudelliset palvelut
  • konserniohjauksen järjestäminen
  • kaupunkitason asiakaspalvelun kehittäminen ja kuntalaisten osallisuustoiminnan edistäminen
  • kaupungin turvallisuuden, riskienhallinnan ja varautumisen ohjaaminen
  • virastopalvelut ja konsernihallinnon yhteisten palvelujen järjestäminen
  • protokollapalveluiden ja kansainvälisten asioiden hallinnolliset asiat

Konsernihallinnon hallintoryhmää johtaa Tuomas Heikkinen.

Sihteeri: Anna Bertoft