Kaupunkikehitysryhmä

Kaupunkikehitysryhmän tehtävänä on tukea kaupungin johtoa kaupunkikonsernin elinkeino-, osaamis- ja innovaatiopolitiikan toimintojen valmistelussa ja ohjauksessa.

Ryhmässä koordinoitaviin tehtäväaloihin kuuluvat:

 • kaupungin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ohjaus
 • kaupungin ja korkeakoulujen välinen yhteistyö
 • edunvalvonta ja kaupunkipolitiikka sekä näihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö
 • kaupungin strategisten kärkihankkeiden ohjaus ja koordinointi
 • kaupungin strategisten ohjelmien koordinointi
 • viestintä ja markkinointi
 • kaupungin vetovoimatoiminnot ja tapahtumatoiminta
 • strategisen maankäytön ja kiinteistökehityksen ohjaus
 • ympäristö- ja ilmastopolitiikan valmistelu ja ohjaus
 • työllisyyden ja maahanmuuton ohjaus
 • strategisten hankintojen ohjaus
 • kaupunkikonsernin strategisten yhtiöiden valvonta

Konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmää johtaa Pekka Sundman.

Sihteeri: Anne Wahlström