Talous- ja strategiaryhmä

Talous- ja strategiaryhmä koostuu viidestä sisäisestä vastuualueesta.

Ryhmän tehtävänä on:

  • kaupungin strategiaprosessin johtaminen ja kehittäminen
  • taloushallinnon ja -prosessien johtaminen ja kehittäminen
  • kaupungin varojen ja velkojen hallinta
  • strateginen henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhallinnon kehittäminen
  • henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistäminen ja kehittäminen
  • kaupunkitason yhteistoimintamenettelyistä huolehtiminen
  • kaupungin tilankäytön strateginen ohjaus
  • hankintojen strateginen ohjaus

Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmää johtaa Fredrik Lindström.

Sihteeri: Leena Palmulaakso-Nylund.

Lisätietoa:

Strateginen hankinta kilpailuttaa kaikki Turun kaupungin tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava.