Hankinta- ja logistiikkakeskus

 

 

Käyntiosoite: 
Linnankatu 31
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 7248
(02) 330 000
Sähköposti: 
hankinnat@turku.fi

Hankinta- ja logistiikkakeskus tuottaa hankinnan ja logistiikan palveluita kaupunkikonsernille. Se kilpailuttaa tavara- ja palveluhankintojen sopimukset, vastaa sähköisestä tilausprosessista ja koko toimitusketjusta materiaalihankintojen osalta.

Seudullista hankintojen kilpailutustyötä tehdään 17 kunnan hankintarenkaana, jonka vastuukuntana Turku toimii.