IT-palvelut

IT-palvelut tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-palveluita kaupunkikonsernin tarpeisiin sekä mahdollistaa kaupungin ydintoimintojen tuottavuuden kehittämisen informaatioteknologian keinoin.

IT-palvelut tuottaa tietoliikennepalveluita, työasemapalveluita, sovelluspalveluita, puhepalveluita, tulostuspalveluita, pilvipalveluita ja tukipalveluita keskitetysti koko kaupungille. Palveluihin kuuluu myös erilaiset IT-hankinnat yhteistyössä Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.

IT-palvelut toimii myös teknisenä mahdollistajana sekä toimialakohtaisissa että kaupunkitason kehittämishankkeissa. IT-palveluiden asiantuntijat, projekti- ja hankepäälliköt ovat käytettävissä koko kaupunkikonsernin sekä kaupungin yritysten ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin.

IT-palveluiden suuntaviivoja vuosina 2015–2018

Tavoitteenamme on

  • saavuttaa mittakaavaetuja yhteisillä kehitysprojekteilla ja IT-hankinnoilla muiden suurten kaupunkien sekä Kuntaliiton, Kuntien Tiera Oy:n ja Sitran kanssa
  • lisätä alueellisten palveluiden kattavuutta ja IT:n kustannustehokkuutta tiivistämällä Turun seudun kuntien IT-yhteistyötä
  • parantaa kustannustehokkuutta ja tietoturvaa sekä kehittää uusia palvelumalleja yhdenmukaistamalla Turun kaupunkikonsernin IT-tarpeita ja kehittämällä kaupungin toimintaa.

IT-palveluita johtaa IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen. Tietohallinnosta vastaa strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira.

IT-palvelut – yhteistyöllä tulevaisuutta rakentaen