Tilapalvelukeskus

Yhteystiedot

tilapalvelukeskus@turku.fi

Tilantarpeet ja omaisuudenhallinta ja Vuokraus ja toimitilapalvelut –yksiköt
Puutarhakatu 1

Ylläpito sekä Energia ja talotekniikka –yksiköt
Linnankatu 90

Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on kaupungin tilaomaisuudesta ja sen ylläpidosta huolehtiminen kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden. Tilapalvelukeskus vastaa toimintaa tukevien toimitilojen tarjoamisesta kaupungin eri toimijoille, kehittäen työympäristöjä ja tarjottavia toimitilapalveluita.

Tilapalvelukeskusta johtaa tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi.

Tilapalvelukeskuksen toiminta on organisoitu neljään yksikköön:

 

1. Tilantarpeet ja omaisuudenhallinta

Yksikkö vastaa mm. palveluverkkoselvitysten, tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinnasta sekä tilainvestointien ohjelmoinnista. Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluvat mm. työympäristökehittäminen ja tilakonseptointi.

2. Vuokraus ja toimitilapalvelut

Yksikkö vastaa tilojen vuokraamisesta kaupungin omille toiminnoille ja ulkoisille vuokralaisille sekä tiloihin liittyvistä toimitilapalveluista.

3. Ylläpito

Vastaa tilojen ylläpitotehtävien järjestämisestä, käsittäen mm. tilojen kunnossapitokorjaukset ja kiinteistöjenhoidon tehtävät.

4. Energia ja talotekniikka

Yksikkö vastaa kaupungin toimitilakannan energiatehokkuuden parantamisesta sekä taloteknisestä toimivuudesta.