Perhe- ja sosiaalipalvelut

Avohuollon sosiaalityö

Sosiaalitoimistot eteläinen, läntinen, pohjoinen, itäinen, Perno, Varissuo:

Ulkomaalaistoimisto:

 • pakolaisten ja paluumuuttajien sosiaalityö ja vastaanottoon liittyvä kotouttamistyö

Sosiaalipäivystys:

 • virka-aikainen sosiaalipäivystyksellinen sosiaalityö turkulaisille lapsille ja aikuisille ja perheille
 • virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksellinen sosiaalityö turkulaisille lapsille ja aikuisille ja perheille sekä kymmenelle sopimuskunnalle

Asiakasneuvonta- ja etuuskäsittely:

 • toimeentulotuen keskitetty käsittely
 • asiakkaiden toimeentulotukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • uusien asiakkaiden neuvonta

Lastensuojelun perhetyö:

 • avohuollon lastensuojelun tukitoimi perheen kotiin

Lastensuojelun intensiivinen perhetuki:

 • avohuollon lastensuojelun tukitoimi perheen kotiin

Sijaishuollon sosiaalityö

Huostaanotettujen lasten sosiaalityö:

 • vastaanottokodit (kiireelliset sijoitukset sekä avohuollon tutkimus ja arviointi) ja pitkäaikaiset lastenkodit 8 kpl
 • jälkihuollon sosiaalityö
 • nuorten tukiasuminen

Perheoikeudelliset palvelut:

 • isyyden selvittäminen
 • huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset
 • olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle huolto- ja tapaamisriita-asioissa
 • asiantuntija-avusteisten asiantuntijoiden nimeäminen käräjäoikeudelle

Ehkäisevä terveydenhuolto

Psykososiaaliset palvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluita johtaa palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.