Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut tarjoavat turkulaisille ehkäisevän terveydenhuollon, lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palveluita. Myös psykososiaaliset palvelut sekä päihde- ja asumispalvelut ovat osa palvelualuetta. Palvelualue työllistää n. 700 ammattilaista.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

ehkäisevä terveydenhuolto

 • neuvolapalvelut
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

avohuollon sosiaalityö

 • asiakasneuvonta- ja etuuskäsittely
 • aikuis- ja lapsiperhesosiaalityö
 • lastensuojelun sosiaalityö
 • ulkomaalaistoimiston sosiaali- ja kotouttamistyö
 • lastensuojelun perhetyö
 • sosiaalipäivystys
 • lastensuojelun intensiivinen perhetuki

Sijaishuollon sosiaalityö

 • lastensuojelulaitokset
 • ulkopuoliset sijoitukset
 • jälkihuolto

Psykososiaaliset palvelut

 • kasvatus- ja perheneuvola
 • psykologipalvelut (myös koulupsykologit)
 • perheoikeudelliset palvelut
 • asumis- ja päihdepalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluita johtaa palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen