Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut tarjoavat turkulaisille ehkäisevän terveydenhuollon, lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palveluita. Myös psykososiaaliset palvelut sekä päihde- ja asumispalvelut ovat osa palvelualuetta. Palvelualue työllistää n. 700 ammattilaista.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

ehkäisevä terveydenhuolto

 • neuvolapalvelut ja UÄ-yksikkö​
 • perhetuki
 • ravitsemusterapia
 • ehkäisyneuvola
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Sosiaalityö

 • aikuissosiaalityö
 • lapsiperheiden sosiaalityö
 • ulkomaalaistoimiston sosiaali- ja kotouttamistyö
 • sosiaalipäivystys
 • palveluohjaus
 • perhetyön ohjaus

Lastensuojelu

 • avo- ja sijaishuolto
 • lastensuojelulaitokset
 • jälkihuolto
 • tukipalvelut

Psykososiaaliset palvelut

 • kasvatus- ja perheneuvola
 • psykologipalvelut
 • koulupsykologit
 • perheoikeudelliset palvelut
 • asumis- ja päihdepalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluita johtaa palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen