Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhuspalveluiden tavoitteena on, että ikääntyneet turkulaiset voivat asua kotihoidon ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Kun kotiin saatavat palvelut eivät enää riitä, jatkuvaa hoitoa tarvitsevia vanhuksia palvelee viisi monimuotoista vanhuskeskusta. Keskuksissa on tarjolla eritasoisia ympärivuorokautisen hoidon palveluja sekä muita erityispalveluja.

Vanhuspalveluille kuuluu myös omaishoidon tuen ja vanhusten perhehoidon järjestäminen.

Vammaispalvelutoimiston tehtävänä on järjestää vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle palvelukokonaisuus, joka perustuu yksilölliseen kuntoutus- ja/tai palvelusuunnitelmaan.

Tavoitteena on turvata vammaisen henkilön osallistumismahdollisuus yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä.

Vanhus- ja vammaispalveluita johtaa palvelualuejohtaja Sari Ahonen.