Kiinteistötoimiala

Kiinteistötoimiala vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.

Toimiala vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.

Kiinteistötoimialan muodostavat Kiinteistöliikelaitos ja sen johtokunta. Liikelaitoksessa on kolme tulosaluetta, joiden toimintaa tukevat yhteinen hallinto ja tukipalvelumatriisit. Tulosalueet ovat kiinteän omaisuuden kehittäminen, infrapalvelut ja tilapalvelut.

Kiinteistötoimialaa johtaa toimialajohtaja Jouko Turto.