Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen. Turun lukioissa korostetaan kaikkien yhteisvastuuta sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien kanssa.

Lukiossa opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti. Opintoja voi halutessaan suorittaa verkko-opintoina tai etäopetuksena.

Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Oppiaineita opiskellaan jaksoissa keskimäärin 38 oppitunnin laajuisilla kursseilla. Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta kurssista. Pakollisten kurssien tuntimäärä ilmoitetaan valtakunnallisessa opetuksen tuntijaossa tai erikoislukion (esim.urheilulukio) tuntijaossa.

Lukioon pyritään keväisin yhteisvalinnan kautta. Tällöin täytetään yhteisvalintalomake ja lukion yleinen valintakortti. Hakemisessa auttaa oman yläkoulun oppilaanohjaaja.

Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille Turun iltalukiossa. Iltalukioon ei pyritä yhteisvalinnan kautta vaan sinne ilmoittaudutaan erikseen.

Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille tai lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa. Tarkemmat ilmoittautumistiedot saat iltalukiosta.