Perusopetus


Perusopetus on maksutonta yleissivistävää opetusta, jota annetaan kaikille Suomessa vakinaisesti asuville lapsille. Kaikki 7-17-vuotiaat lapset ovat oppivelvollisia. Turussa on laaja perusopetuksen kouluverkko, ja useissa kouluissa on painotuksia (kielet, taide- ja taitoaineet jne).Ensimmäisen luokan aloittaville lähetetään tammikuussa oppivelvollisuusilmoitus, ja yläkouluun siirryttäessä vanhemmille järjestetään infotilaisuus. Kun perhe muuttaa muualta Turkuun, ota yhteyttä suoraan kouluun.

Perusopetus antaa kelpoisuuden hakea toisen asteen koulutukseen (lukioon tai ammatilliseen koulutukseen).
 
Oppilaan oma koulu määräytyy asuinosoitteen mukaan. Koulu tarjoaa opetusta pääsääntöisesti oman oppilasalueensa oppilaille.
 

Asiasanat: