Varhaiskasvatus

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäivähoitoa sekä esiopetusta. Lapsen hoitopäivä sisältää sekä lasten keskinäisiä että aikuisten ja lasten välisiä vuorovaikutustilanteita. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tilanteet vuorottelevat lasten iän, kehitystason ja tarpeiden mukaisesti. Henkilöstö tekee yhteistyötä, jotta toiminnassa voidaan huomioida lasten yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.