Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen piirissä on noin 9500 lasta.

Turun kaupungilla on noin 50 päivähoitoyksikköä, jotka voivat koostua useista eri päiväkodeista tai esimerkiksi leikkikouluista. Toimintaa on yli 90 toimipisteessä.

Turun kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa osa- ja kokopäiväistä päiväkotitoimintaa, ilta- ja ympärivuorokautista päiväkotitoimintaa, esiopetusta sekä täydentävää päivähoitoa joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa sekä kolmiperhepäivähoitona. Turussa on myös paljon yksityisiä päivähoitopaikkoja, joista perhe voi hankkia hoitopaikan palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä.

Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii lähes 30 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii leikkikouluja ja perhekerhoja, joita järjestetään myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Leikkikouluja järjestetään myös ulkoiluleikkikouluina.

Varhaiskasvatus järjestää ruotsin kielen kielikylpy-toimintaa ja esiopetusta sekä englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta. Lisäksi tehtävänä on tukea  kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lasten kasvua oman kulttuurinsa ja suomalaisen yhteiskunnan  jäseneksi.

Varhaiserityiskasvatuksen palveluja ovat yksittäisille lapsille suunnitellut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa erityisryhmissä. Erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla ja osallistumalla päiväkotien arjen toimintaan.

Varhaiskasvatus on mukana monissa lasten liikuntaa ja liikkumista edistävissä hankkeissa, ja lasten liikunnallinen arki näkyy toiminnan painotuksissa. Turussa on myös tarjolla englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoitoyksikössä.

Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluiden palvelualuejohtajana toimii Vesa Kulmala.

Kunnallisten suomenkielisten palveluiden palvelualuejohtajana toimii Maija-Liisa Rantanen.