Kaupunkisuunnittelu

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4300
Vaihde (02) 330 000

Fax:

Faksi (02) 262 4208
Sähköposti: 
kaupunkisuunnittelu@turku.fi
Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4300
Vaihde (02) 330 000

Fax:

(02) 262 4912
Sähköposti: 
kaupunkisuunnittelu@turku.fi

Kaupunkisuunnittelun tulosalue muodostuu kaavoitusyksiköstä, joka vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta sekä suunnitteluyksiköstä, joka vastaa liikennesuunnittelusta sekä katu- ja viheralueiden suunnittelusta.

Kaupunkisuunnittelun tulosaluetta johtaa toimialajohtaja Christina Hovi.

Kaavoitus

Kaavoitusyksikkö vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Yksikköä johtaa kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari

Kaavoituksen päätöksentekovastuu on kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa tai kaupunginvaltuustossa riippuen käsiteltävän kaavan tai kaavamuutoksen merkittävyydestä.

Suunnittelu

Suunnitteluyksikkö vastaa liikenne- ja katusuunnittelusta sekä viheralueiden ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta. Yksikköä johtaa suunnittelupäällikkö Matti Salonen

Liikenne- ja katusuunnitelmat sekä muut yleisten alueiden suunnitelmat hyväksytään Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa.