Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan vastuulla on myöntää rakentamisen lupia ja valvoa rakentamisen lainmukaisuutta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös estää luvaton rakentaminen ja valvoa rakennetun ympäristön asianmukaista kuntoa, kaupunkikuvaa ja alueiden kaavanmukaista käyttöä.

Rakennusvalvonnan tulosaluetta johtaa rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala, joka toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:ssä tarkoitettuna rakennustarkastajana.

Rakennuslautakunta