Osallisuus Turussa - monta tapaa vaikuttaa

OTA YHTEYTTÄ

Onko sinulla idea, ehdotus tai toive siitä, miten osallisuutta voitaisiin yhdessä edistää?

Kerro: osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala tai osallisuus@turku.fi

www.turku.fi/osallistujavaikuta

Turun asukkailla on oikeus saada tietoa asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä tulla kuulluksi helposti ja oikea-aikaisesti. Asukkaat halutaan mukaan kaupungin ja palveluiden kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa. 

Osallisuus tarkoittaa asukkaiden, asioiden valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden aiempaa läheisempää yhteistyötä. Kaupungin toiminta pitää saada vastaa­maan asukkaiden ja yrittäjien uusia tilan­teita ja uusia tarpeita.

Osallisuudella tavoitellaan tyytyväisiä asukkaita ja fiksuja tapoja tuottaa julkisia palve­luja.

Turussa osallisuus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen 

 • Päätöksenteko-osallisuus on suoraa osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Päätöksenteko-osallisuutta on aloitteiden teko, palautteen antaminen sekä esimerkiksi äänestäminen vaaleissa.
 • Suunnitteluosallisuuteen liittyy vuorovaikutus kuntalaisten ja kaupungin välillä. Suunnitteluosallisuutta on muun muassa osallistuva budjetointi ja osallistuminen aluefoorumeihin ja asiakasraatien toimintaan. Myös vaikuttajaryhmien toiminta on suunnitteluosallisuutta, sillä niiden tehtävänä on edistää omien taustaryhmiensä asioita. 
 • Toimintaosallisuus on aktiivista tekemistä, esimerkiksi talkoisiin ja asukastilaisuuksiin osallistumista ja hyvä arkiympäristö -kävelyitä.

Anna palautetta

Palautepalvelussa tehdään parempaa kaupunkia. Karttapohjaisessa palvelussa voit antaa palautetta, antaa kehittämisehdotuksia ja kommentoida kaupungin palveluita. 

Asiakasraadit

Asiakasraadit tuovat palveluiden käyttäjien näkökulman ja kokemukset palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja uusien ideoiden synnyttämiseen ja testaamiseen. Asiakasraatitoiminta perustuu aina jäsenten vapaaehtoisuuteen. 
Asiakasraadit kokoontuvat muutaman kerran vuodessa.

Turussa toimii mm. viestintäraati, esteettömyysraati, lasten kotien lapsiraadit ja kirjaston nuorten raati. Näiden lisäksi kaupungilla on viisi vaikuttajaryhmää.

Asukastalkoot

Asukastalkoissa kaikilla turkulaisilla on mahdollisuus tehdä lähiympäristöstään viihtyisämpi. Kaupungin talkootyönohjaaja suunnittelee yhdessä asukkaiden kanssa toimivat talkoot, hoitaa lupa-asiat ja tarvittaessa ohjaa työntekoa. Talkoilla voi päiväkodit, koulut, järjestöt, seurat ja aktiiviset turkulaiset. Talkoilla voi kaupungin omistamilla maa-alueilla, puistoissa, liikennealueilla ja kaupungin metsissä. 

Avustukset

Kaupunki tarjoaa yksittäisille henkilöille, järjestöille, seuroille ja yhdistyksille erilaisia avustuksia. Avustuksen tarkoituksena on tukea esimerkiksi palvelujen tai toiminnan järjestämistä. Avustus voi olla tietty summa rahaa, mutta se voi olla myös esimerkiksi toimintaa mahdollistavia välineitä.

Avustusta voi hakea esimerkiksi:

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • kulttuurin harrastustoimintaan
 • liikuntamahdollisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen
 • nuorten kansalaistoimintaan
 • taideopetuksen toteutukseen
 • ystävyysseuratoimintaan tai vaikka
 • taiteen ammattimaiseen tekemiseen
   
 • www.turku.fi/avustukset

Hyvä arkiympäristö -kävelyt

Turun kaupunki haluaa, että sen asukkailla on mahdollisimman hyvä arkiympäristö. Hyvä arkiympäristö on viihtyisä, esteetön ja turvallinen.

Hyvää arkiympäristöä edistetään muun muassa alueella yhdessä kävellen. Etukäteen suunniteltujen kävelyiden reitit mietitään yhdessä asukkaiden kanssa. Sopivissa kohdin pysähdellään ja keskustellaan paikan ympäristöstä; mikä siinä on hyvää, mikä huonoa, mikä aiheuttaa turvattomuutta, miten viihtyisyyttä voisi parantaa. Nämä huomiot kirjataan ylös, ja asiat viedään kaupungin organisaatiossa eteenpäin.  

 

Tapahtumia ja harrastuksia moneen makuun

Turun kaupungin tapahtuma/harrastekalenterista löydät tapahtumia ja harrastuksia alueittain, kohderyhmittäin sekä tapahtumaluokittain. Löydä itsellesi tai läheisellesi lähellä olevaa ja mieluista tekemistä. 

 

Kuntalaisaloite

Aloitteen avulla voit nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään asiaan huomiota. Aloite sisältää kunnan toimivaltaan kuuluvan ehdotuksen, jonka toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti erillistä päätöstä (viranhaltijan tai toimielimen). Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen.

Kuntalaisaloite toimitetaan kuntaan joko sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti aloitteen voi laatia ja toimittaa joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse. Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan.

 

Osallisuuden verkosto

Turun kaupungin kaikille toimialoille on nimetty osallisuusvastaavat, joiden tehtävänä on katsoa oman toimialansa asioita asukkaan ja asiakkaan näkökulmasta. Heidän tehtävänsä on tunnistaa, mitkä ovat niitä asioita, joiden suunnitteluun ja edistämiseen pitää ottaa mukaan asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä. Ota yhteyttä verkostoon.

 

Ota yhteyttä vaikuttajaryhmiin   

Vaikuttajaryhmillä tarkoitetaan Turun lasten parlamenttianuorisovaltuustoavammais-, vanhus- ja monikulttuurisuusneuvosto . Nämä ryhmät haluavat vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa kuten hyvinvointi, terveys, asuminen tai vaikkapa liikkuminen.

Vaikuttajaryhmiin voi ottaa yhteyttä ja esitellä heille mielessä oleva asia.


Seuraa päätöksentekoa

Ylintä päätösvaltaa Turussa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus puolestaan vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston kokouksia voi seurata yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tkuvaltuusto.

Turun kaupunginvaltuusto on kokoontunut Turun kaupungintalossa vuodesta 1885 lähtien. Kokouksia voi seurata suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta.

Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #tkuvaltuusto. Kokousten videolähetykset: http://vod.kepit.tv/turku.html

 

Vaikuta sosiaalisessa mediassa

Turun kaupunki on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Löydät kaupungin muun muassa Facebookista, Twitteristä, YouTubesta ja Instagrammista. Tykkää, seuraa twiittejä ja kommentoi uutisia! Keskustelunavaukset ajankohtaisista puheenaiheista ovat myös tervetulleita. 

Vapaaehtoistoiminta

Järjestöt, yhdistykset, seurat ja kaupungin toimialat etsivät vapaaehtoisia joko kertaluontoisiin tai pidempiaikaista sitoutumista vaativiin tehtäviin. Toimintaan pääsee useimmiten ensin tutustumaan. Jos vielä mietit lähtisitkö mukaan, kuinka paljon toiminta sinulta vaatisi ja mitä se voisi antaa, ota rohkeasti yhteyttä toiminnan yhdyshenkilöön. Saat aina tehtäviin tarvitsemasi koulutuksen ja perehdytyksen.

Löydä oma tapasi auttaa!