Harjoittelu ja oppisopimuskoulutus

Korkeakouluharjoittelu

Turun kaupunki on varannut vuodelle 2018 erillisen määrärahan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämiseksi. Harjoittelujakso on enimmillään 3 kk:n mittainen ja harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 300 €/kk. Harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoihin liittyviä käytännön harjoittelujaksoja tai opinnäytetöiden toteuttamista, joita ei vielä ole suoritettu.

Harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun Kauppakorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian opiskelijoille. Muiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata harjoittelutehtäviin niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

Lisätietoa korkeakouluharjoittelusta saa kaupungin rekrytointipalveluista.

Korkeakouluharjoittelupaikat

Kaksi viestinnän korkeakouluharjoittelijaa, Konsernihallinto, Viestintä ja markkinointi

Korkeakouluharjoittelija,  Turun kaupunginarkisto, Asianhallinta

Korkeakouluharjoittelija / Trainee, Konsernihallinto, UBC

Korkeakouluharjoittelija / tuotantoassistentti, Nuorisopalvelut, Seikkailupuisto

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, Kansalaiskontti

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, Turun linna

Korkeakouluharjoittelija, Nuorisopalvelut, Kehittäminen ja johdon tuki

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, Luostarinmäen käsityöläismuseo

Korkeakouluharjoittelija, Turun kaupunginorkesteri

Korkeakouluharjoittelija arkistointiin, Konsernihallinto, UBC

 

Muut korkeakouluharjoittelut

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, Turun linna

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, Kansalaiskontti

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, arkeologia

Korkeakouluharjoittelija, Museopalvelut, kokoelmat

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa opiskella ammattiin. Oppisopimuskoulutus on joko tutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen on keskeistä ja suurin osa (n. 80 %) koulutuksesta toteutetaan työpaikalla työtä tehden. Koulutusta täydennetään tietopuolisella teoriaopetuksella, jonka hankinnasta vastaa oppisopimustoimisto.

Oppisopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja opiskelijan välistä määräaikaista työsopimusta tai virkamiehen määräaikaista oppisopimusta, jossa työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle virka- tai työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus solmitaan työnantajan, oppisopimusopiskelijan ja oppisopimustoimiston kesken.

Oppisopimusmahdollisuuksia voit kysyä suoraan siitä virastosta ja toimipaikasta, jonka toimialaan kuuluvaan ammattiin haluat kouluttautua.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta ja työ- ja elinkeinotoimistosta.

Turun oppisopimustoimisto