Toiminta-avustus urheiluseuroille

Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen säännöllistä harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.

Hakuaika

Haku avataan uudelleen aikavälille 16.–30.4.2018 koskemaan niitä hakijoita, jotka eivät ole jättäneet toiminta-avustusanomusta 28.2.2018 mennessä.

Hakijan kelpoisuusehdot

Avustusta voivat hakea turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat, joiden

 • päätarkoituksena on liikuntatoiminta
 • säännöllinen liikuntatoiminta kestää vähintään kolme kuukautta
  ja liikuntatoimintaa tapahtuu vähintään kerran viikossa

Toimi näin:

 1. Tutustu avustusjärjestelmän käyttöohjeisiin: Kulta2 -käyttöohjeet (pdf)
 2. Täytä hakulomake sähköisesti osoitteessa lomakkeet.turku.fi
 3. Liitä hakulomakkeen liitteiksi hyväksytyt, seuran:
  - talousarvio
  - toimintasuunnitelma
  - toimintakertomus
  - tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) edelliseltä toimikaudelta
  - toiminnan- / tilintarkastuskertomus
  - yhdistyksen säännöt (uudet hakijat ja seurat, joiden sääntöihin on tehty muutoksia)
  - liikuntaryhmien nimilistat

   

Uuden seuran starttiavustus

Starttiavustusta myönnetään urheilu- ja liikuntaseuroille, jotka ovat aloittaneet
toimintansa vuonna 2016 tai 2017 ja joihin ei voida soveltaa yleisiä toiminta-avustuksen laskentaperiaatteita.
Näille seuroille liikuntalautakunta myöntää harkinnan mukaan starttiavustusta 200 € / yhdistys.
Starttiavustus anotaan samalla lomakkeella ja samaan hakupäivämäärään mennessä kuin toiminta-avustuskin.

 

Asiasanat: