Kaupunkikehitysjaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kokoukset kevätkaudella 2019

  • 14.1. klo 13
  • 4.2. klo 11
  • 4.3. klo 11
  • 18.3. klo 11
  • 15.4. klo 13
  • 6.5. klo 9
  • 27.5. klo 13
  • 17.6. klo 13

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupungin kiinteistökehityksen, maankäytön ja tilankäytön strategisesta ohjauksesta.

Jaostossa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunkikehitysjaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajana toimii Toni Eklund (sdp) ja 1. varapuheenjohtajana Niko Aaltonen (kok).

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä kaupunginsihteeri Pia Bergström.

Asiasanat: