Konsernijaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kokoukset kevätkaudella 2019

  • 21.1. klo 13
  • 4.3. klo 13
  • 25.3. klo 13
  • 23.4. klo 13 (tiistai)
  • 6.5. klo 13
  • 10.6.klo 13

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konserniohjauksen kehittämisestä sekä strategisiksi yhteisöiksi määriteltyjen yhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten ohjaamisesta.

Konsernijaostossa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii Jukka Vornanen (vihr) ja 1. varapuheenjohtajana Lasse Lindholm (kok). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.