Konsernijaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kevään kokoukset 2019

  • 21.01.2019 klo 13.00
  • 11.02.2019 klo 12.00
  • 04.03.2019 klo 13.00
  • 25.03.2019 klo 13.00
  • 23.04.2019 klo 13.00
  • 06.05.2019 klo 13.00
  • 10.06.2019 klo 13.00

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konserniohjauksen kehittämisestä sekä strategisiksi yhteisöiksi määriteltyjen yhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten ohjaamisesta.

Konsernijaostossa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii Jukka Vornanen (vihr) ja 1. varapuheenjohtajana Lasse Lindholm (kok). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.