Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä myös Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5) kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä klo 9–15.

Kokoukset toimintakaudella 2016 - 2017

 • ke 17.8.2016
 • ke 31.8.2016
 • ke 14.9.2016
 • ke 19.10.2016
 • ke 16.11.2016
 • ke 7.12.2016
 • ke 18.1.2017
 • ke 15.2.2017
 • ke 15.3.2017
 • ke 29.3.2017
 • ke 26.4.2017
 • ke 17.5.2017

Kokoukset pidetään, mikäli muuta ei ole sovittu, kaupunginhallituksen kokoustilassa klo 17.00. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Jaostot

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimivan sivistystoimialan tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen. Lautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kuuluvista tehtävistä.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen. Lautakunnan sihteeri on Merja Jokela.