Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen sekä viranhaltijoiden päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokoukset syyskaudella 2017

Kokousaika    Pöytäkirja nähtävänä
    8.8.2017        16.8.2017
  22.8.2017        30.8.2017
  29.8.2017          6.9.2017
  12.9.2017        20.9.2017
  19.9.2017        27.9.2017
  26.9.2017        4.10.2017
10.10.2017      18.10.2017
17.10.2017      25.10.2017
24.10.2017        1.11.2017
  7.11.2017      15.11.2017
21.11.2017      29.11.2017
28.11.2017        7.12.2017
12.12.2017      20.12.2017

Lautakunnan toimiala ja tulosalueet

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristötoimialan johtaja Christina Hovi. Lautakunnan sihteeri on Satu Lehto.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsenet