Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen sekä viranhaltijoiden päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokoukset kevätkaudella 2018

KokousaikaPöytäkirja nähtävänä
09.01.201817.01.2018
16.01.201824.01.2018
30.01.201807.02.2018
06.02.201814.02.2018
13.02.201821.02.2018
20.02.201828.02.2018
06.03.201814.03.2018
13.03.201821.03.2018
27.03.201804.04.2018
10.04.201818.04.2018
17.04.201825.04.2018
24.04.201802.05.2018
08.05.201816.05.2018
15.05.201823.05.2018
29.05.201806.06.2018
05.06.201813.06.2018

12.06.2018

20.06.2018

07.08.201815.08.2018

toimiala ja palvelualueet

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristötoimialan johtaja Christina Hovi. Lautakunnan sihteeri on Pia Bergström.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet