Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokoukset syyskaudella 2018

7.8.
14.8.
28.8. (seminaari ja kokous)
4.9.
18.9.
25.9.
9.10.
16.10.
30.10.
6.11.
20.11.
27.11.
4.12.
11.12.

Toimiala ja palvelualueet

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi. Lautakunnan sihteeri on Pia Bergström.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet